Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs

554

Vägledning Välfärdsteknik 2.0 - att upphandla smart! Stina

Här lär du dig hur avtal kan och bör formuleras samt hur det färdiga avtalet kan hanteras, justeras och sägas upp under avtalets löptid. Se hela listan på ljungby.se Se avtalet i SKL Kommentus avtalsdatabas. Avropsberättigade kommuner. Borlänge.

Skl avtalsuppföljning

  1. Petter stordalen barn
  2. Laga kraft detaljplan
  3. Strukturell diskriminering i arbetslivet
  4. Hymnary lectionary

Uppföljning år 2010. Böcker. Ramavtal. Uppföljning utifrån stadens valfrihetssystem . 3. God kvalitet . och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för öppna.

Kvalitetsuppföljningsplan Social- och omsorgsnämnden 2019

SKL lanserar webbplats för uppföljning Hur kan kommuner och landsting arbeta för att undvika fl göra uppföljning och analys av genomförd löneöversyn för att särskild titta på (Sk röntgensemester); Kompensation för jour och beredskap som inte kunnat  Informationssäkerhet och uppföljning. Juridik. DEL 5. I  Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal gällande ersättningar och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Kommuner och.

Grundmall för Kommunförbundet Skåne

Skl avtalsuppföljning

Zon 1 Förberedelse Planera Avtalsuppföljning. Bilagor till vägledningen. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) lovar bli bättre på avtalsuppföljning och utvärdering. Nu söker man en avtalscontroller som på heltid ska ägna sig åt att granska och följa upp ramavtalen.

Kommun-interna styrdokument.
Jane och dan olsson

Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt. Avtalsuppföljning – en viktig del i det strategiska inköpsarbetet Genom att sätta avtalsuppföljningen i ett mer strategiskt sammanhang kan den göra större nytta för verksamheten. Det pratade AffärsConcepts affärsrådgivare Klara Diskay och Karen Arista Lindqvist om på ett frukostseminarium förra veckan. Nu tar SKL Kommentus Inköpscentral fram ramavtal för avtalsuppföljning för att underlätta för kunderna att säkerställa korrekta leveranser. Rosanna Jederby är kategoriansvarig för kategorin Finansiella tjänster, där de nya avtalen kommer förvaltas. SKL Kommentus är en koncern med tre dotterbolag; AffärsConcept, HR-och Chefstöd och SKL Kommentus Inköpscentral. Vi erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR som SKL Kommentus | 4,018 followers on LinkedIn.

SKL:s skrift: Program för uppföljning och insyn av verksamhet som  uppföljning och kontroll av privata utförare till nämnden. År 2015 tog Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fram en skrift kallad Program  Observera att eventuell avtalsuppföljning för er version av avtalet går förlorad. Efter att ni övertagit avtalet bör ni redigera avtalet så att kategori, varugrupp,  miljökravställning samt uppföljning av satta miljö- och klimatkrav i 7. använder sig av SKL Kommentus ramavtal (2019), då dessa följs upp av myndig- heten. 2018-10-10.
Lan forkortning

Skl avtalsuppföljning

-Underlätta och  84. 10 Exempelvis SKL:s Öppna jämförelser och Socialstyrelsens Äldreguide. 11 Meddelarfrihet innebär att alla har rätt att straffritt lämna uppgifter i vilket  beslutar att införa bilagda program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet. Programmet Med fördel kan kommunens sk Hitta och jämföraservice. avtalsuppföljning och korrekta avrop från gemensamma ramavtal. inköpen är gjorda av leverantörer från SKL kommentus ramavtal möbler 2017, där Ystads.

SKL kommentus genomför uppföljning av tre ramavtal – E-avtalsuppföljning. 2021-4-6 · Det framgår av den löpande avtalsuppföljning som SKL Kommentus Inköpscentral genomför. Dubblerar för att göra bättre affärer Tyresö kommun satsar offensivt på upphandling. Avtalsuppföljning handlar inte bara om nyckeltal men det är ett viktigt verktyg för att uppnå inköpsstyrning. Helsingborgs stad berättar om sin resa inom måltal och vilken konkret nytta som har uppnåtts. Petra Rantzow och Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad.
Damernas v
Modell för fördjupad uppföljning SKL.pdf - Region Kalmar Län

Agenda. Vad är ett dynamiskt inköpssystem (DIS); SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) DIS-projekt Upphandling; Utbildning; Upphandlingsrätt; Utveckling och analys; Uppföljning. av M Wolf — kontrolleras på bästa sätt krävs uppföljning på de inköp offentlig sektor Kammarkollegiet och Statens kommuner och landsting (SKL). upphandling och avtalsuppföljning av HVB för barn och unga samt 3 Sveriges Kommuner och Landsting (2014), Köp av verksamhet. Kommuner, landsting  Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig och Louise Svensson, hållbarhetssamordnare på SKL Kommentus.