Gällande detaljplaner - Sala kommun - Sala kommun

1732

Laga kraft - PBL kunskapsbanken - Boverket

inom Åselby (2020-10-21) Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras. Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021. Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2020; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2019. Detaljplan för Väppeby 7:18 m fl., Tvåhus; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2018; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2017 Detaljplan för Stadshagen på norra Kungsholmen vann laga kraft 14 november 2018. Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar bland annat cirka 1775 bostäder med varierade upplåtelseformer, grundskola för 750 elever, förskolor med totalt cirka 20 avdelningar samt nya torg och upprustade park- och grönområden.

Laga kraft detaljplan

  1. Gymboll stadium
  2. Swedbank support telefon

En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Laga kraft Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet inte längre kan överklagas. I vissa fall kan ett sådant beslut komma att prövas genom särskilda rättsmedel trots att det fått laga kraft. Beslut Beslut som fattas av kommunen får laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Detta innebär att beslut inte längre kan överklagas till högre instans och Här finns de detaljplaner som har fått laga kraft 2017-2020.

Detaljplaner som fått laga kraft - Tibro Kommun

2019 — Laga kraft. Efter att detaljplanen har antagits och beslutet har justerats följer en period på 3 veckor innan beslutet vinner laga kraft och börjar gälla  Detaljplaner under arbete. Här hittar du alla de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 - Håbo

Laga kraft detaljplan

Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar bland annat cirka 1775 bostäder med varierade upplåtelseformer, grundskola för 750 elever, förskolor med totalt cirka 20 avdelningar samt nya torg och upprustade park- och grönområden. Sök detaljplan via karta. Urval av planer som vunnit laga kraft under 2017 - 2021. Detaljplan för bostäder, Kopper 2:16. Laga kraftvunnen 2021-02-19 .

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2020-10-15 att anta förslag till detaljplan för: Detaljplan för del av kungsängen 37:4 (diarienummer 2018-000856) LAGA KRAFT 2014-07-18 6 - F201: Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 m fl, Granitvägen, laga kraft 2012-01-19. För områden närmast planområdet medges aktivitetsområde och bebyggelsekomplex av bostäder, vård, kontor och kultur. För Äppelvägen och Järnvägsgatan medges Huvudgata. Detaljplan.
Ljudbok bibliotek stockholm

LAGA KRAFT - Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner för den nya stadsdelen Vårvik. 30 mars 2021 — Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. för 8 dagar sedan — För detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012, se Gällande detaljplaner under Relaterad information. Alafors. Detaljplan för bostäder inom del  Underliggande detaljplan för kv Edvard m fl inom Skräddarbacken, laga kraft 1989-06-17 gäller jämsides med detta dokument. TILLÄGG TILL PLANKARTA.

30 mars 2021 — Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. för 8 dagar sedan — För detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012, se Gällande detaljplaner under Relaterad information. Alafors. Detaljplan för bostäder inom del  Underliggande detaljplan för kv Edvard m fl inom Skräddarbacken, laga kraft 1989-06-17 gäller jämsides med detta dokument. TILLÄGG TILL PLANKARTA.
Vardcentralen wisby soder

Laga kraft detaljplan

Planbeskrivningen innehåller en bullerkarta, riktvärden som anger byggnadernas placering. Laga kraft. Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2016. Ändringen av detaljplanen vann laga kraft den 3 april 2018.

Granskning. Antagande. Över- klagande. Laga kraft  Detaljplaner som trätt i kraft är planer som kommunstyrelsen eller -fullmäktige har godkänt och som har vunnit laga kraft. 30 okt. 2020 — Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog har nu vunnit laga kraft.
Kalender dagbok 2021
Gällande detaljplaner, laga kraft - Härjedalens kommun

Detaljplan för Tekannan 1 m.fl. , Nykvarns kommun har vunnit laga kraft . Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2020, § 17, att anta detaljplanen för rubricerat område.