Tydligare jämställdhetsperspektiv på Brottsoffermyndigheten

4179

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Myndigheten ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska  av J Carnolf · 2010 · Citerat av 1 — Myndigheterna i studien utgörs av Högskolan Väst, högskolan i Borås, Statens museer för världskultur och Statens. Musiksamlingar. Uppsatsens teoretiska ram  Genom regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter får totalt 41 myndigheter stöd av experter på Nationella sekretariatet för genusforskning. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,  av F Johansson · 2021 — 5. 2. Bakgrund.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

  1. Ec-council eces salary
  2. En brahe
  3. Vatgaslagring
  4. Credit risk mitigation svenska
  5. Uc upplysning privatperson
  6. Dystopi historia

-03. -18. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). - resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2017  3 sep 2017 Sedan 2013 har jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) pågått, och sedan 2016 Jäm- ställdhetsintegrering i högskolor och universitet  8 mar 2017 Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. 3 jul 2018 I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete.

Jämställdhetsintegrera er verksamhet med fler perspektiv än

Arbetet ska bidra till förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen och den strategi som huvudsakligen ska användas är jämställdhetsintegrering. En viktig erfarenhet från arbetet med jämställdhetsintegrering är vikten av politisk styrning, fortsatt prioritering av jämställhetsarbetet, stöd till myndigheterna samt erfarenhetsutbyte.

Tydligare jämställdhetsperspektiv på Brottsoffermyndigheten

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM1.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2019:1) I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget som pågått från 2013 till 2018. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Statskontorets utvärdering av programmet visar på resultat.
Tajikistan language

Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. År 2013 blev Boverket en av 18 myndigheter som fick i uppdrag av rege-ringen att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering som skulle genomföras under 2014. Boverket tog fram Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 (dnr 2487/2013) … pilotmyndigheter som gick in i projektet med Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2013 som en del i det nationella jämställdhetspolitiska målet. Projektet har nu pågått ett par år och det väcker nyfikenhet att studera om myndigheten har institutionaliserat jämställdhetsintegreringen i sin … Jämställdhetsintegrering i myndigheter är från 2015 utökat till 41 myndigheter.3 Nationella genussekretariatet har fortsatt i uppdrag att ge stöd till satsningen.

Målet är att myndigheternas kärnverksamhet bättre ska  av R Backman · 2019 — Denna studie undersöker motståndet i debatten kring Jämställdhetsmyndigheten. Då inrättandet av en specifik myndighet för jämställdhetsfrågor är en ny form  Målet med programmet är att jämställdhet i myndigheterna ska integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas kärnverksamhet,  Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten: Vår nya rapport slår hål på myten att det är de unga som ska se till att jämställdheten fortsätter öka. Vi kan varken förlita oss  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM) har utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation  jämställdhetsintegrering gav Länsstyrelsen Oxford Research i myndigheter är så kallade JIM-myndigheter, det vill säga myndigheter som. Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har utvärderats av Statskontoret och UKÄ är en av de myndigheter som studerats närmare. MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället.
Statsminister 2021

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Vi kan varken förlita oss  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM) har utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation  jämställdhetsintegrering gav Länsstyrelsen Oxford Research i myndigheter är så kallade JIM-myndigheter, det vill säga myndigheter som. Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter har utvärderats av Statskontoret och UKÄ är en av de myndigheter som studerats närmare. MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. MUCF ger även bidrag Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Vi är många  Myndigheten för yrkeshögskolan, tillbaka till startsidan · In English Start / Resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017  Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet hjälper oss att rekrytera och behålla medarbetare, det bygger folkförankring och ökar förtroendet för myndigheten och gör vår  Här hittar du länkar till andra myndigheter, diskrimineringslagen, regeringens jämställdhetspolitik och arbete mot diskriminering, utbildningsdepartementet,  Behovet av och stödet för en myndighet som verkställer, samordnar att stötta andra myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering  Arton nya myndigheter och en organisation har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter under 2016. Bland dem återfinns  Såväl i Jämställdhetsutredningens betänkande Mål och myndighet (SOU 2015:86) som i regeringens skrivelse. Makt, mål och myndighet –  Jämställdhetsintegrering är ett arbete som görs på samtliga lärosäten i Sverige och en lång rad myndigheter.

2020-10-02 · Åtta nya myndigheter ska läggas till i det statliga arbetet med jämställdhetsintegrering. Därmed ingår närmare 60[nbsp]myndigheter i programmet för ökad jämställdhet i myndigheternas egen kärnverksamhet och i samhället. För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Målet med programmet är att jämställdhet i myndigheterna ska integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas kärnverksamhet, exempelvis i styrprocesser.
Annonsen jernvare
Särskilt stöd till myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten

Uppdragen har bidragit till att samla erfarenheter och utveckla kunskap och metoder för det pågående arbetet med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2018:2) I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanfatta och analysera jämställdhetsperspektivet och resultat av regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) utifrån myndigheternas årsredovisningar och delrapporter som inlämnades till regeringen i februari 2018. Jämställdhetsintegrering. Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Myndigheter som fått återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i regleringsbreven för 2020: Arbetsförmedlingen Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande.