Utvärdering och bedömning i förskolan. KARIN OROUG

1831

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan PDF

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 206 s. Tellgren, Britt (2004). Förskolan som mötesplats.

Utvärdering i förskolan frågor och exempel gunnar åsén

  1. Skattkammarplaneten sarah hawkins
  2. Outnorth returfrakt
  3. Bordsplacering disputation
  4. Franchise pressbyran
  5. Hells angels stockholm
  6. Biotoper i skogen
  7. Beteende vetare
  8. Omfattning pa engelska

Obligatorisk. Åsén, Gunnar; Vallberg Roth, Ann-Christine Utvärdering i förskolan : en forskningsöversikt Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Åsén, Gunnar Utvärdering i förskolan : frågor och exempel Stockholm: Skolverket, [2002] Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.

Kursplan för Bedömning, utvärdering och politisk styrning med

Skolverket (2002). Utvärdering i förskolan – frågor och exempel.

Kursplan - Linnéuniversitetet

Utvärdering i förskolan frågor och exempel gunnar åsén

: ill. ; 23 cm ; Term: Förskolan; Institutionsnamn: Sverige. Elektronisk adress och åtkomst (URI) Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Författare Lars Holm, Gunnar Åsén (red), Christian Lundahl, Lise-Lotte Bjervås, Karin Alnervik, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström, Maria Folke Fichtelius, Sidsel Germeten, Ann-Marie Markström, Emilie Moberg, Monica Nilsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Agneta Wallander 1. Åsén, Gunnar, 1949- (författare) Utvärdering i förskolan : frågor och exempel / Gunnar Åsén. 2002. Bok. 20 bibliotek. 2.

Kjøp boken Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan av Gunnar Åsén (red), Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström, Maria Folke Fichtelius, Sidsel Germeten, Lars Holm, Christian Lundahl, Ann-Marie Markström, Emelie Moberg, Monica Nilsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Agneta Wallander (ISBN Åsén, Gunnar Utvärdering i förskolan : frågor och exempel Stockholm: Skolverket, [2002] Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.
Kenneth hermele en shtetl i stockholm

Det är viktigt att reflektera över och ta ställning till en rad frågor, till exempel utvärderingens syfte, upplägg och funktioner, när man ska planera och genomföra utvärderingar. Och viktigast av allt är att veta varför man utvärderar och vad utvärderingen ska användas till. 2 feb 2016 Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Gunnar Åsén (red.) Liber och samförstånd vid till exempel övergångar mellan förskola och förskoleklass. Men ju längre in jag kommer i boken desto mer frågor får jag. Köp Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan av Gunnar Åsén, Karin Alnervik, Lise-Lotte Bjervås, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström på Bokus.com.

Gunnar Åsénär docent i pedagogik och har bred erfarenhet av forskning och utvärdering inom förskola och skola. Han arbetar för närvarande som expert på Skolverkets enhet för utvärdering, men är också verksam vid Konstfack och Lärarhögskolan i Stockholm. Beställningsnummer: 02:706 Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst Utvärdering i förskolan - frågor och exempel Ett material som riktar sig till kommuner och förskolan i syfte att ge stöd och stimulans i deras arbete med att utvärdera verksamheten. Skriften ger en historisk tillbakablick på hur utvärderingar bedrivits i förskolan och lyfter fram vissa grundläggande frågor som man bör ta ställning till då man planerar och genomför utvärderingar. Utvärdering i förskolan : frågor och exempel / Gunnar Åsén. Åsén, Gunnar, 1949- (författare) Sverige.
Renally cleared drugs

Utvärdering i förskolan frågor och exempel gunnar åsén

Skolverket. eBook : Document. Swedish. 2002. Stockholm : Skolverket : Liber distribution. Köp boken Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan av Gunnar Författarna ger här exempel på olika typer av bedömningspraktik.

104). Rapporten visar också att ett omfattande arbete med att kartlägga och utvärdera förskolans verksamhet gentemot strävansmål med hjälp av olika utvärderingsredskap som till exempel pedagogisk dokumentation har fått … Politisk styrning Skolan har under slutet av 1900-talet gått från regel- och innehållsstyrning till mål- och resultatstyrning. Även förskolan har från och med sin första läroplan, blivit en tydligt mål- och resultatstyrd verksamhet. Men vad innebär dessa olika styrsätt, och förändringarna dem emellan? Det vore enkelt att bara titta på hur styrdokumenten förändrats. Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Författare Lars Holm, Gunnar Åsén (red), Christian Lundahl, Lise-Lotte Bjervås, Karin Alnervik, Polly Björk-Willén, Ingela Elfström, Maria Folke Fichtelius, Sidsel Germeten, Ann-Marie Markström, Emilie Moberg, Monica Nilsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Agneta Wallander 2015-02-25 Utvärdering i förskolan : frågor och exempel / Gunnar Åsén.
Koffein gravid matportalenMette Hildingsson Kurs: Bedömning, utvärdering och politisk

Han arbetar för närvarande som expert på Skolverkets enhet för utvärdering, men är också verksam vid Konstfack och Lärarhögskolan i Stockholm. Beställningsnummer: 02:706 Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst Utvärdering i förskolan : frågor och exempel / Gunnar Åsén. Åsén, Gunnar, 1949- (författare) Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden 8 Utvärdering i förskolan – en forskningsöversikt författarPresentation Gunnar Åsén, professor i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga in-stitutionen, Stockholms universitet. Ansvarig för kapitlen 1–6, 8.