Dokumentet i pdf-format - Regjeringen.no

6484

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 slutbetänkande g av

25 juni 2004 nr. 980).). – Jf. tidligere lov 27 juli 1896 nr. 7.Jf. konvensjon 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold, kunngjort som konvensjon 8 juli 1988 nr. 553, inntatt nedenfor.

Regresskrav motregning

  1. Bjerknes pronunciation
  2. Joakim brahe

(Trykk på 1. Unntaket i § 11-1 tredje ledd kom ikke til anvendelse, da den sveitsiske banken ikke hadde godkjent direktøren som kjøper. Den svenske banken fikk medhold i sitt regresskrav mot direktøren. Tvist angående regresskrav mellom forsikringsselskaper etter oppgjør pga. arealmangel ved salg av fast eiendom. Tingretten la til grunn i hovedsaken at reklamasjon hadde skjedd i rett tid. I regressaken kom lagmannsrettens flertall til at reklamasjonen, som var fremsatt 3 mnd.

Bøker Pengekravsrett Mobi Gratis nedlasting

Motregning med omtvistede krav, se nedenfor. 2004-1-23 · Motsatt vil derimot selgeren ha regresskrav mot kjøperen dersom han må oppfylle ovenfor kreditor. Andre spørsmål som kan behandles under regressoppgjøret kan være adgangen til å kreve renter, motregning, forsinkelsesrenter, pantsettelse, osv.

9788205529885. Pengekravsrett Last ned Epub

Regresskrav motregning

553, inntatt nedenfor. 1989-06-16 #69 Lov om forsikringsavtaler Tidligere lov 6 juni 1930 nr.

- Se lover 3 feb 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjør, 10 juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet, 16 juni 1989 nr.
Börsen öppnar i dur

§ 42 tredje ledd skal lyde: Ved innenriks befordring kan søksmål foruten i rettskrets hvor det etter tvisteloven kapittel 4 er verneting, også reises i rettskrets hvor godset ble overtatt til befordring eller hvor bestemmelsesstedet ligger. Generelt om lovforslaget Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte lov 21. februar 1930 om skifte og lov 3 2021-4-18 · For krav som innkreves etter SI-loven er det Statens innkrevingssentral som er innkrevingsmyndighet.

(Trykk på 1. Unntaket i § 11-1 tredje ledd kom ikke til anvendelse, da den sveitsiske banken ikke hadde godkjent direktøren som kjøper. Den svenske banken fikk medhold i sitt regresskrav mot direktøren. Tvist angående regresskrav mellom forsikringsselskaper etter oppgjør pga. arealmangel ved salg av fast eiendom. Tingretten la til grunn i hovedsaken at reklamasjon hadde skjedd i rett tid. I regressaken kom lagmannsrettens flertall til at reklamasjonen, som var fremsatt 3 mnd.
Sibeliusgången 8 kista

Regresskrav motregning

Verdipapir. Betalingsmidler. Motregning. Regress. Tilbakesøking  Motregning. Se dom nr.

2004-1-23 · Motsatt vil derimot selgeren ha regresskrav mot kjøperen dersom han må oppfylle ovenfor kreditor. Andre spørsmål som kan behandles under regressoppgjøret kan være adgangen til å kreve renter, motregning, forsinkelsesrenter, pantsettelse, osv. Vilkår for tvungen motregning • Motkravet må være forfalt • Frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet • Gjensidighet (samme parter): –Identifikasjon mellom mor- og datterselskap?
Narvavagen 12Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m lagen.nu

ner, og at det var motregning av deres solidargjeld som det var spøismål om. Den som dommen gikk)et. ut over, var i virkeligheten ikke rederiet, men kjøperen. Det er nemlig klart at rederiet, etter å ha be talt kjøpesummen, hadde regress til kjøperen.